ERFAREN. SOLID. FREMTIDSRETTET.

Lær om IKOMM Trenger du hjelp?
VÅR HISTORIE

Da Ikomm startet opp i 2003, var det med en ambisjon om å sentralisere, effektivisere og profesjonalisere IT-driften for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Siden den gang har Ikomm hatt en kontinuerlig vekst, med flere nye både eierkommuner og privatkunder. Kompetansen som strømmer til selskapet blir stadig mer mangfoldig, og med det vokser også mulighetene våre. I dag er vi mer enn 120 ansatte som alle er opptatt av sikker IT-drift, og å finne gode digitale løsninger for våre kunder.

Samtidig ser vi at mållinjen flytter på seg.

Ikomm kan ikke bare levere teknologi, vi må også ta ansvar for hvordan teknologien utnyttes i praksis. Dette utfordrer oss til å jobbe og tenke på nye måter, der tettere samarbeid med kunder og utvikling av felles forståelser for hva som utgjør kundeverdi, står sentralt. Internt hos oss beskriver vi denne forandringen med at vi skal gå fra å være en ganske tradisjonell IT-driftsleverandør, til å bli en mer helhetlig teknologipartner. Vi er godt i gang.
DETTE DRIVER VI MED
Våre fokusområder

IT-drift

Vi er en komplett IT-avdeling og leverer driftstjenester fra A til Å. Datasenter, rene skytjenester eller hybridløsninger. Alt etter kundens behov.

Les mer

Support

Vi har en servicedesk som lever av fornøyde brukere, et On-Site-apparat som alltid stiller opp, og stadig flere muligheter for selvbetjening.

Les mer

Kundeverdi

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, også utenom drift og support. Fellesnevneren for absolutt alt vi gjør, er uansett fokuset på kundeverdi.

Les mer
Unik samling av ekspertise

Vårt landsledende IT-driftsmiljø får stadig nye kolleger med ekspertise fra helt andre fagområder. Vi er overbeviste om at de beste løsningene for fremtiden utvikles når kunnskap fra ulike domener møtes.

Raske og effektive

Vi er store nok for visse stordriftsfordeler, men ikke større enn at vi evner å snu oss raskere enn mange av våre konkurrenter. Den kombinasjonen gjør at vi kan skåre høyt på både kost og kvalitet.

Kanskje litt eksentriske

Det aller beste vi har i Ikomm, er alle de forskjellige personlighetene vi har som jobber hos oss. Vi er opptatt av å opprettholde den store takhøyden og det gode humøret, og da trenger man litt typer og personlighet.

11

Eierkommuner

Ikomm har en unik eier-struktur ved at vi eies av de største kundene våre. Det gir både oss og dem konkurransefortrinn.

175

Ansatte

Ikomm blir stadig flere ansatte. Mange av veteranene er med enda, noe som sikrer god kontinuitet i utviklingen.

40000

Brukere

Vår brukermasse burde gjøre oss til en høyinteressant partner for alle som har ambisjoner om å erobre nye markeder. Overvekt av brukere inne helse og skole.

650

Kundelokasjoner

Vi leverer til hundrevis av lokasjoner, innen helse, skole, barnehager, offentlige instanser og kommuneadministrasjon.

320

Omsetning i mnok

Vi sikter oss inn på et lite overskudd hvert år, og investerer samtidig en hel del i kompetanse for fremtiden.