Vi satser tungt på våre lærlinger

Vi satser tungt på våre lærlinger

Vi satser tungt på våre lærlinger

Norges beste IT-lærlingsprogram..?

Lærlinger har alltid stått høyt i kurs hos Ikomm, og vi har i dag omtrent ti uvurderlige ansatte hos oss som startet sin karriere som IKT-lærling i drift og service-faget. Vi ansetter alltid lærlinger med håp om faste ansettelser senere, enten rett etter fagbrev eller etter en tur på fagskoler eller universiteter.

Som lærling i Ikomm får man mye ansvar og spillerom til å lære seg hele yrket, og store muligheter for å dyrke faglige interesser underveis. Vi har tatt imot lærlinger fra både IKT-Servicefag, Dataelektronikk og Service- og Administrasjon tidligere, og fra høsten 2022 har vi hatt stor glede av å ta imot fire nye lærlinger innen de nye IT-drift og IT-utviklingsfagene.

Lærlinger i Ikomm blir fullt integrert i hele arbeidsmiljøet, og vi lover stor variasjon i arbeidshverdagen, og masse godt humør.
Noen tanker om det nye lærlingsprogrammet vårt

Høsten 2021 ble det dessuten besluttet at Ikomm skulle satse enda tyngre på å finslipe vårt lærlingsprogram.

Vi ønsker et mer enhetlig opplegg, der lærlinger på tvers av lokasjonene i både Lillehammer, Askim, Lena og Nesodden-kontoret sees under ett, og tilbys de samme utviklingsmulighetene.

Vi vil utnytte vårt faglige mangfold enda bedre med tiden som kommer også opp mot våre lærlinger,
og vi er fast bestemt på at vi skal styrke og videreutvikle vårt mentorapparat.

Dette er et program for ambisiøse unge mennesker, som gjerne allerede nå begynner å gjøre valg som vil gjøre de veldig attraktive i en IT-bransje i årene som kommer, både hos oss og i andre selskaper. Sammen legger vi et løp som passer kandidatenes mål og ønsker, og det vi ikke vet ved oppstart, har vi mål om å finne ut av underveis.

Når vi nå skriver starten av 2024, har vi fått mange oppløftende svar på de hypotesene vi gjorde oss i utviklingen av det programmet vi i konseptfasen kalte for "Ikomm Futures". Vi kan ikke skjønne noe annet enn at vi nå tilbyr et av de beste lærlingprogrammene i landet, og søkermassen er stor. Neste år kommer vi til å være enda litt bedre.

Oppskriften vi følger er ganske enkel.

Vi får tak i de flinkeste kandidatene vi klarer, og gir de masse oppfølging og spillerom til å dyrke sine faglige interesser, og finne ut av ting gjennom prøving og feiling. Vi legger fortløpende planer, og justerer mye underveis.

Vi er opptatt av det sosiale, og investerer både litt tid og penger i at lærlingene blir en gjeng som jobber godt sammen fra starten av, uansett om de sitter mest på Askim-kontoret, på Lillehammer, eller et annet sted
- eller om de går IT-drift eller IT-utvikling.

Vi hyller initiativ, og den typen problemløsning som skiller den virkelige verden fra f. eks en skolehverdag, med problemer som i større grad må oppdages først, før de kan løses.

Vi kaster på utfordringer i et passende tempo, og prøver hele tiden å flytte lista for hva som er mulig.

Og vi oppfordrer til at eventuelle stillere perioder utnyttes godt, f. eks med nettbaserte kurs og sertifseringer man selv velger seg ut, og kan ta i det tempoet som passer seg.

Disse tankene våre har allerede fått forskjellige utslag.

Høsten 2022 har lærlingene våre vært på en samling i Trysil, der vi kombinerte faglig innhold med litt sosialt hytteliv og team building-aktiviteter. Etter dette ble det etablert et ukentlig lærlingmøte, på lærlingenes eget initiativ, der de utveksler kunnskap og diskuterer ideer. Vi har hatt to lærlinger som har flyttet fra Ålesund til Lillehammer, for å gå i lære hos Ikomm. Innen Oktober hadde alle førsteårslærlingene sertifisert seg i MS-900, og stått eksamen på første forsøk. De har arvet noen gamle servere, som de selv har konfigurert til en helt frittstående lærlinglabb. De fikk hovedansvar for å lage et faglig opplegg for to heldige praksisstudenter vi hadde på besøk fra Lillehammer VGS, der de blant annet laget oppgaver på denne serveren. De har planlagt et LAN-party for hele selskapet, og lagt hele sjela si i det. Og ikke minst har de alle sammen løst saker og kommet opp med forbedringer, som skaper verdi både internt i Ikomm, og for kundene våre. Alt sammen løst med den største bravur. Med det har de lagt lista for hva vi håper å få til i årene som kommer, og det skal vi bygge videre på.

Hvis dette høres ut som et bra opplegg for deg, så oppfordrer vi deg til å søke når vi lyser ut høstens lærlingstillinger i slutten av januar hvert år.

Ofte Stilte Spørsmål (ikomm.no) har vi samlet en del vanlige spørsmål og svar vi får i den forbindelse.