Vi satser tungt på våre lærlinger

Vi satser tungt på våre lærlinger

Vi satser tungt på våre lærlinger

Norges beste IT-lærlingsprogram..?

Lærlinger har alltid stått høyt i kurs hos Ikomm, og vi har i dag omtrent ti uvurderlige ansatte hos oss som startet sin karriere som
IKT-lærling i OnSite-teamet.

Som lærling i Ikomm får man mye ansvar og spillerom til å lære seg hele yrket, og store muligheter for å dyrke faglige interesser underveis. Vi har tatt imot lærlinger fra både IKT-Servicefag, Dataelektronikk og Service- og Administrasjon, og gleder oss til å ta imot nye lærlinger fra både IT-Driftfaget og det helt nye IT-Utviklerfaget i fremtiden.

Lærlinger i Ikomm blir fullt integrert i hele arbeidsmiljøet, og vi lover stor variasjon i arbeidshverdagen, og masse godt humør.
Noen tanker om det nye lærlingsprogrammet vårt

Høsten 2021 ble det dessuten besluttet at Ikomm skulle satse enda tyngre på å finslipe vårt lærlingsprogram.

Vi ønsker et mer enhetlig opplegg, der lærlinger på tvers av lokasjonene i både Lillehammer, Askim, Lena og Nesodden-kontoret sees under ett, og tilbys de samme utviklingsmulighetene.

Vi vil utnytte vårt faglige mangfold enda bedre med tiden som kommer også opp mot våre lærlinger,
og vi er fast bestemt på at vi skal styrke og videreutvikle vårt mentorapparat.

For oss handler denne storsatsningen på lærlinger om fremtiden. Ikomms fremtid, og lærlingenes fremtider.

Vi har derfor valgt å gi programmet arbeidstittelen Ikomm Futures.

Dette er et program for ambisiøse unge mennesker, som gjerne allerede nå begynner å gjøre valg som vil gjøre de veldig attraktive i en IT-bransje i årene som kommer, både hos oss og i andre selskaper. Sammen legger vi et løp som passer kandidatenes mål og ønsker, og det vi ikke vet ved oppstart, har vi mål om å finne ut av underveis.

Vi er nå i full gang med å skru dette til, så her er det all grunn til å følge med litt ekstra om du er,

eller kanskje kjenner en av de,

som kunne tenke seg en lærlingplass i en IT-bedrift i årene som kommer.

En kort presentasjon av Ikomm Futures