Mennesker

Mennesker

Mennesker

Våre ansatte er selskapets viktigste ressurser, og vi er opptatt av ordna arbeidsforhold. Ikomm er medlem av NHO/Abelia og har tariffavtale med NITO og Negotia. Årlig lønnsoppgjør gjennomføres lokalt. Ikomm har en lønnspolicy om at vi skal være konkurransedyktige, men ikke bransjeledende på lønn. Arbeidsgiver og tillitsvalgte gjennomfører kvartalsvise statusmøter for å sikre at representanter for ansatte blir hørt og hensyntatt i spørsmål som angår arbeidstakere.

Ikomm er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass. Vi er stolte av det vi har fått til ved å tenke nytt rundt utvikling av talenter, særlig innen IT. Det er knapphet på arbeidskraft i IT-bransjen, og etterspørsel er stor. Vi har lenge samarbeidet med NAV Lillehammer-Gausdal, og har gode erfaringer med å ta imot praktikanter på arbeidstreningstiltak. Dette gjør vi fortsatt, men for noen år siden bestemte vi oss for å utvide samarbeidet med NAV gjennom tiltaket vi kaller Ikomm Academy.

Ikomm Academy handler i korte trekk om at vi finner IT-talenter fra NAV-systemet og gir dem kompetanse innen både koding og IT-drift. Etter endt løp i Academy tilbys deltakerne jobb i Ikomm eller hos en av selskapets partnere. Vår erfaring er at det sitter mye ubenyttet IT-kompetanse rundt omkring i utenforskapet, som gjennom tilrettelagt opplæring kan skape en meningsfull karriere innen programmering og IT-utvikling. Dette løser både en stor samfunnsutfordring, og gir samtidig folk fornyet tro på seg selv og at de er verdifulle i arbeidslivet.

Alle som har fullført kurset er i full jobb i IT-bransjen i dag, og har blitt uvurderlige ressurser både hos oss i Ikomm og partnerbedrifter. Våren 2023 startet vi opp med et tilsvarende løp for IT-drift og servicefaget, og til høsten 2023 når vi en ny milepæl når vi for første gang gjennomfører programmet på Askim, i samarbeid NAV Indre Østfold.

Ikomm er også en stolt lærlingbedrift, og i takt med at selskapet har vokst har også lærlingprogrammet vårt utviklet seg. Nå er vi en stor lærlingbedrift som kan ha opptil 10 lærlinger samtidig. Programmet vektlegger faglige interesser, frihet til å prøve seg frem på forskjellige fagområder, full inkludering i vårt sosiale og faglige fellesskap, og en gruppefølelse på tvers av lokasjoner. Vi får godt over 50 søkere til disse lærlingplassene hvert eneste år, og vårt mål er at lærlingene skal ønske å jobbe her i fast stilling.

Ikomm investerer også i kompetanseheving blant ansatte. I tillegg til rekruttering av ny og yngre arbeidskraft, er det svært viktig å motarbeide aldersdiskriminering i arbeidslivet. Livslang læring er viktig, og bransjen vår er i en rivende utvikling. Vi tilbyr kontinuerlig kurs og sertifiseringer gjennom e-læringsportaler og fysiske samlinger, samt etterutdanning og videreutdanning når dette er aktuelt. Selskapet har også ansatt en egen kompetanseutvikler, med ansvar for å kartlegge og planlegge kompetansehevende tiltak i Ikomm.

A steaming cup of coffee next to a stack of old books

10 lærdommer fra Ikomm Academy

Ikomm Academy er ikke bare en fantastisk læringsarena for kandidatene som går der, det er også en veldig bra læringsarena for oss som selskap. Her er 10 ting, som Ikomm Academy har lært oss.

Les Mer »