Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft er ikke bare et buzzord.

Ikomm lever av å levere gode teknologiske løsninger til kunder og eiere. Verdiene vi skaper skal bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en del av. Da må bærekraft prege alle deler av virksomheten vår.

Bærekraft handler om å ta bevisste valg slik at mennesker og miljø trives i et samfunn med trygge arbeidsplasser. Valg vi tar i dag må ikke gå på bekostning av våre barns muligheter i fremtiden.

Kommunene har en nøkkelrolle i å realisere bærekraftig omstilling i samfunnet. Som kommunenes digitale samarbeidspartnere må vi levere gode og fremtidsrettede tjenester som svarer på kundenes behov. Vi må jobbe systematisk, dedikert og metodisk sammen med våre partnere, leverandører og kunder for å utvikle gode og framtidsrettede tjenester.

Fra sin spede begynnelse i 2003 er Ikomm på vei inn i en ny fase. Vi får stadig flere eierkommuner, ansatte og brukere. For å ivareta den strategiske retningen, og det som kreves av oss, har vi styrket laget med en egen ressurs med ansvar for bærekraft. Ikomm sin strategi frem mot 2025 peker på åtte av FNs bærekraftmål. Av disse er tre av områdene særlig prioritert. De øvrige ser vi potensial til å jobbe mer med i tiden fremover gjennom strategiske allianser, nettverk, partnerskap og kunder. Sammen skal vi sette oss ned og lage en god strategi for bærekraft for selskapet framover.


De prioriterte bærekraftmålene til Ikomm er:

LES MER OM VÅRE FOKUSOMRÅDER FOR
BÆREKRAFT

Åpenhetsloven

Les mer

Miljø

Les mer

Mennesker

Les mer