Arena 17

Arena 17

Arena 17

Inspirert av FN’s bærekraftmål 17utviklet gjennom gode samtaler, og realisert med optimisme.

«Jeg ønsker eiere, kunder, samarbeidspartnere og øvrige næringsaktører velkommen til Arena 17, en samhandlingsarena i regi av Ikomm».

-Morten Rønning

Administrerende Direktør i Ikomm

Hva er bakgrunnen for Arena 17?

Ikomm er et selskap som i alle år har hatt samarbeid som en av sine viktigste kjerneverdier.

Da vi skulle stake ut en ny strategisk kurs for selskapet frem mot 2025, utfordret våre eiere oss til å få enda mer ut av ulike former for samarbeid. Samarbeid med og mellom våre eierkommuner, samarbeid med kunder og med brukerne av Ikomms tjenester, med det lokale næringsliv og med strategiske partnere, og alle andre som her måtte se noen muligheter. Den utfordringen tok vi på strak arm, for hvor utrolig bra oppfordring er vel ikke det?

Nå er vi endelig klare til å åpne dørene til en topp moderne samhandlingsarena på Fakkelgården i Lillehammer. Vi kaller den Arena 17. 

Hvem er Arena 17 for?

Arena 17 er for alle som vil lære sammen og av hverandre. Her kan man ha gode møter, boltre seg, og utforske – sammen med oss i Ikomm, gode partnere eller på tvers av kompetanse innad i egen virksomhet.

Vi ser for oss synergier, merverdi og resultater, alt skapt og muliggjort gjennom samarbeid og samhandling. En arena der både nye konstellasjoner kan oppstå, og gamle bånd bli styrket. Der kreative krefter møter gjennomføringskraft. Der antagelser blir omgjort til innsikt, og hypoteser blir til teori. Et sted hvor man jobber sammen for å finne, utvikle, og realisere de løsninger som utvikler samfunnet i riktig retning. Godt forankret i metodikk og med god fasilitering. På tvers av sektorer, bransjer, profesjoner og aktører. 

Ikomm ønsker at Arena 17, i kraft av både lokalene og metodikken, skal bli en katalysator for fremtidens løsninger på dagens utfordringer. Vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli et godt sted å være.

Pilotåret 2023

I januar 2023 gikk startskuddet for det som vil være et pilotår.

Nå skal vi lære og erfare hva Arena 17 kan og bør være sammen med alle dere som kommer innom. Det viktigste er at Arena 17 preges av konstruktivitet, positivitet, og gjensidig tillit. Der vi trekker på hverandres unike kompetanser og erfaringer, for å få til nyttige ting sammen. Håper vi sees!

Arena 17: totalt 500 m2 med boltreplass for samhandling

• 270 m2 workshopareal (kapasitet: 100 personer)
• Møterom 17 – 8 pers
• Styrerom 17 – 12 pers
• Stor LED-skjerm
• To øvrige skjermer
• Moderne kaffemaskiner
• Scene
• Flere sittegrupper/ launch
• Kino-oppsett: 100 plasser
• Workshop-oppsett (60 plasser)
• Teknisk rigg: Lydanlegg, div mikrofoner, kamera for Team-møter, kablet og trådløs tilkobling.

 

Ofte stilte spørsmål om Arena 17

Hva er Arena 17?

Arena 17 er Ikomm sin nye samhandlingsarena. I tråd med strategiplan for selskapet er samhandling, både mellom oss som kollegaer og med kundene våre, et operasjonelt satsingsområde.

 

Hvorfor tar Ikomm initiativ til Arena 17

Det at vi leverer god kvalitet på kjerneområdene våre skaper muligheterommet til å utvikle nye konsepter som Arena 17.

  • Ikomm ønsker i større grad å ta ansvar for hvordan teknologi utnyttes i praksis.
  • Dette utfordrer oss til å jobbe og tenke på nye måter, der tettere samarbeid og mer kundeinvolvering er viktige suksessfaktorer.

Hvorfor "Samhandling"?

Samhandling er et vidt og overordnet begrep som kan romme svært ulike typer sosiale interaksjoner og prosesser; som samarbeid, samskaping og medvirkning.

  • Samhandling mellom mennesker og aktører er et overordnet begrep som rommer de øvrige. Det vil si at i enhver situasjon eller prosess der det aktivt foregår utveksling, bytteforhold, dialog eller samarbeid er det snakk om en sosial interaksjon.
  • Det betyr at de som er involvert på en eller annen måte forholder seg til hverandre og påvirker hverandre.
  • Arena er et avgrenset sted for utøvelse av aktiviteter.
    (Kilde for begreper: DOGA)

Hvorfor navnet Arena 17?

Navnet er inspirert av bærekraftmål 17 – samarbeid for å nå målene.

  • Dette er det overbyggende målet i FNs totalt 17 bærekraftmål. Ingen av de 16 andre målene løses uten samarbeid.
  • For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Booke Arena 17?

Jobber din bedrift, din avdeling eller din forening med spennende samarbeid for å løse viktige samfunnsoppdrag? Da trenger dere kanskje også et bra sted å møtes til samarbeidsmøter, workshops, eventer eller konferanser? Vi leier ut Arena 17 på forespørsel, basert på et premiss om at samhandling er en viktig driver for dere! I skjemaet under må du/ dere svare på et par spørsmål før dere kan motta bekreftelse på booking av Arena 17. Desto mer vi vet om hvilken aktivitet dere ser for dere, og hva målet med aktiviteten i Arena 17 er, jo bedre får vi også svart opp deres behov. Takk på forhånd!

Ta kontakt med oss!

Ann-Louise Barbosa: 61 05 06 05

arena17@ikomm.no

Venner av Arena 17