IT-drift: Hjertet i organisasjonen

IT-drift: Hjertet i organisasjonen

IT-drift: Hjertet i organisasjonen

IT-driften er hjertet i organisasjonen.


IT-drift handler om sikkerhet, infrastruktur, automatisering,
patching og brannmurer, sertifikater og oppdateringer, servere og lagring.

Dette er jobben vår som IT-driftsleverandør.

Med en kombinasjon av sky-teknologi og vårt eget datasenter imøtekommer vi våre kunders behov i en moderne IT-hverdag. Oppstår det problemer, og det gjør det jo av og til, fikser vi det så raskt og friksjonsfritt som mulig.

Dette har i alle år vært selve kjernekonseptet med Ikomm.

Og det kommer det til å fortsette og være.
Ikomm har den høyeste partnerstatusen man kan oppnå hos Microsoft.

Sertifiseringer

Med ISO-sertifiseringene 27001 og 9001 viser vi at vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor.
Vi etterlever kravene til GDPR, og håndterer alle data etter de krav og forskrifter som kreves.

Mållinjen som flytter på seg.


Når vi nå snakker om en mållinje som flytter på seg, og konsekvensene det har for oss som organisasjon,
så har det med å gjøre at vi i tillegg skal involvere oss mer i spørsmål som:

Hvilke fremtidsrettede teknologier bør vi legge fokus på å lære oss i dag,
for å være best mulig rustet for å oppfylle kundenes forventninger i morgen?

Hvordan må teknologien vi leverer anvendes, for at den skal kunne betegnes som en suksess?

Og hvordan kan vi hjelpe kunden til å fatte informerte beslutninger omkring valg av teknologi,
sikkerhetstiltak, prosjekter og investeringer?

Ikomm er med andre ord fortsatt den samme gamle robuste og troverdige IT-driftsleverandøren.

Vi har bare fått flere ting høyere opp på agendaen.

Det krever også noen endringer i væremåte.