Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

1. Manglende oppfyllelse av nye krav

I henhold til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 18 og Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger § 4e kreves en tilgjengelighetserklæring for Ikomm sine nettsider (ikomm.no).

Ikomm har vurdert egne nettsider i henhold til kravene i nytt lovverk, herunder kravene i EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Ikomm har kommet til at det er behov for endringer og forbedringer på flere vesentlige punkter for at nettsidene skal oppfylle kravene i standarden. Ikomm har derfor startet et arbeid med å anskaffe ekstern bistand for å utvikle nye nettsider innenfor kravene. Utforming av ny tilgjengelighetserklæring vil være en del av oppdraget med å utarbeide nye nettsider.

Denne tilgjengelighetserklæringen vil bli oppdatert så snart nye nettsider er utviklet.