Ikomm Academy

Ikomm Academy

Ikomm Academy

Talent finnes overalt for den som leter.

Vi har alltid tatt vårt samfunnsansvar på alvor, og for oss er det en selvfølge å tørre å gi folk en sjanse. Med Ikomm Academy ønsker vi å bevise vår hypotese om at det sitter veldig mange gode IT-hoder rundt omkring, men som av ulike årsaker ikke har de papirene som kvalifiserer til arbeid.

I 2018 hadde vi samtaler med det lokale NAV-kontoret i Lillehammer, og våren 2019 hilste vi det aller første kullet med kandidater velkommen til oppstart i det vi kaller "Ikomm Academy". Et åtte måneders fulltids kursprogram der motiverte kandidater får anledning til å ta syvmilssteg i moderne kodekunst ved å kombinere teori, trening og praksis.

Det har vist seg å være en ekte vinneroppskrift. Alle kandidatene som fullførte første kurs, fikk jobb rett etterpå. To av dem hos oss. Kurs nummer to ble gjennomført i samarbeid med Eidsiva Bredbånd og Norkart vinteren og våren 2021, og denne gangen har vi i skrivende stundt fått fem nye kandidater ut i jobber i IT-bransjen.

Sammen med NAV og andre samarbeidspartnere er vi stolte av å kunne vise med handling hvilke muligheter som ligger i det å tenke kreativt, for å få folk ut i arbeid.

En kort presentasjon av Ikomm Academy

FNs bærekraftsmål, Ikomm Academy, FNs bærekraftmål, Bærekraft, utdanning, Ikomm, Digitalisering skole, Ikomm Academy, Lærlinger
FNs bærekraftsmål, FNs bærekraftmål, Ikomm Academy, Bærekraft, anstendig arbeid, Ikomm, Ikomm Academy

Les mer om Ikomm Academy her

Les mer om Ikomm Academy her !
A steaming cup of coffee next to a stack of old books

10 lærdommer fra Ikomm Academy

Ikomm Academy er ikke bare en fantastisk læringsarena for kandidatene som går der, det er også en veldig bra læringsarena for oss som selskap. Her er 10 ting, som Ikomm Academy har lært oss.

Les mer »