Om Ikomm

Om Ikomm

Om Ikomm

Vår visjon
Gjennom nærhet og bruk av teknologi skal vi bidra til å skape verdi for kunden gjennom å fornye, forenkle og forbedre.

11

Eierkommuner

Ikomm har en unik eier-struktur ved at vi eies av de største kundene våre. Det gir både oss og dem konkurransefortrinn.

180

Ansatte

Ikomm blir stadig flere ansatte. Mange av veteranene er med enda, noe som sikrer god kontinuitet i utviklingen.

50000

Brukere

Vår brukermasse burde gjøre oss til en høyinteressant partner for alle som har ambisjoner om å erobre nye markeder. Overvekt av brukere inne helse og skole.

750

Kundelokasjoner

Vi leverer til hundrevis av lokasjoner, innen helse, skole, barnehager, offentlige instanser og kommuneadministrasjon.

320

Omsetning i mnok

Vi sikter oss inn på et lite overskudd hvert år, og investerer samtidig en hel del i kompetanse for fremtiden.

Suksesshistorien i Gudbrandsdalen

Ikomm er suksesshistorien om hvordan en visjon om å forbedre IT-tjenestene for tre samarbeidende kommuner har blitt til et av landets ledende selskaper, med kommunal IT-drift som nisje og spesialitet.

Da vi ble etablert i 2003, var det med 8 ansatte og en startkapital på 2,8 millioner.

Modellen vår har hele tiden tatt utgangspunkt i erkjennelsen om at det er vanskelig for små og mellomstore kommuner å holde tritt med den teknologiske utviklingen, hver for seg. Sammen får man til mye mer og det er kjernen i Ikomms forretningsmodell.

I 2024 teller vi over 170 kolleger fordelt på fem kontorer, med en forventet omsetning på 400 millioner. Og vi har ambisjoner om å fortsette å vokse.

Et avgjørende konkurransefortrinn for Ikomm er eierstrukturen vår. Vår grad av spesialisering mot kommuner har gjort det mulig med en modell der minimum 80 % av omsetningen kommer fra eierkommunene våre. Alle kommuner Ikomm leverer tjenester til, kjøper seg inn i selskapet og får med det ta del i et attraktivt IT-samarbeid på tvers av kommunegrenser. I tillegg til stordriftsfordelene gir denne modellen tilgang til muskler og kompetanse innen IT-drift og beslektede IT-tjenester, som de aller færreste kommuner i Norge kunne hatt budsjett til å huse på egenhånd.

Jo viktigere IT blir for folk flest og mer kompliserte trusselbilder man står ovenfor, jo flere muligheter som oppstår som følge av rask teknologisk utvikling og krav om hyppigere endringer - desto mer får man igjen for å samle alle nødvendige kapabiliteter i en og samme organisasjon. Det er ren matematikk.

Samtidig er det ikke bare for hvem som helst å gå inn og drifte en kommune. Kommuner kjennetegnes av en helt særegen kompleksitet som kan ha stor nytte av en digital partner som virkelig forstår og spesialiserer seg på kommunal forvaltning. Det er ideen bak Ikomm. Den økonomiske veksten selskapet har hatt siden oppstart, tyder på at vi blir stadig flere som ser samme nytteverdi.

Ikomms mål fremover er å få enda flere kommuner med på laget, som eiere og som kunder. Samtidig skal vi fortsette å dyrke et fagmiljø som finner de beste løsningene både for dagens og morgendagens utfordringer.

Vi er representert over hele Østlandet og våre eierkommuner er i dag Lillehammer, Gausdal, Øyer, Indre Østfold, Nesodden, Østre Toten, Våler i Viken, Frogn, Ås, Vestby og Jevnaker. Lokal tilhørighet er viktig for oss og vi har nedfelt i vår strategi at vi alltid skal ha avdelingskontor i nærheten av våre kunder. Vårt hovedkontor er på Lillehammer og vi har avdelingskontor i Askim og på Vinterbro. I tillegg har vi en filial på Lena.

Ikomm leverer tjenester til både offentlige og private virksomheter.

En økt omsetning gir også et større spillerom for satsninger mot privatmarkedet. Da Ikomm ble etablert i 2003, var det opprinnelig som et IKS. I 2007 ble vi et AS, nettopp for å kunne ta inn eksterne kunder.

Våre eierkommuner har en egeninteresse i at butikken Ikomm AS går så bra som mulig. I tillegg skal man ikke undervurdere den positive innflytelsen andre kunder enn våre eiere har på vårt selskaps innovasjonskraft. Blant disse finner vi store kommersielle konsern med lokasjoner over store deler av Nord-Europa og små lokale ideelle helsevirksomheter. Her får vi testet vår konkurransekraft og tilført nye impulser og krav. Det igjen gir våre eierkommuner konkurransedyktige tjenester, som er helt i tråd med de forventninger og krav som stilles i det private næringsliv.

Gjennom vår største private kunde leverer vi tjenester også utenfor Norges grenser. Vi har kunder i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Nederland. Og da kan vi vel kalle oss litt internasjonale?

Ikomm er et heleid norsk selskap hvor all verdiskapningen skjer og forblir i Norge. Vi har et eget datasenter, trygt plassert i kjelleren på Fakkelgården der vi har vårt hovedkontor på Lillehammer. I disse dager kan det være betryggende med muligheten til å lagre data og drifte applikasjoner helt lokalt, det ser vi bare på som et konkurransefortrinn. Samtidig beveger jo også vi oss stadig mer opp i skya.

Kvaliteten på leveransene våre har alltid hatt øverste prioritet i Ikomm, og det vil også fortsette å være øverste prioritet.

Vi er sertifiserte innen ISO-9001 og ISO-27001, hvilket innebærer årlige revisjoner og kvalitetskontroller. Og når det kommer til selve IT-driften, så bruker vi sunne ITIL-prinsipper for det. Heldigvis, vil kanskje noen hevde, har vi også andre aktiviteter gående der ITIL ikke spiller den samme, sentrale rollen.

Bærekraft står sentralt i Ikomm. Vi var veldig tidlig ute med Grønn IT.

Vi er veldig stolte av at vårt datasenter som stod nytt i 2009 var verdensledende hva gjaldt bruk av grønn teknologi. Og vi er miljøsertifiserte. Samtidig handler bærekraft for vår del like mye om et samfunnsansvar. Vi gir folk en sjanse, og det skal vi ikke slutte med. Om det er lærlinger, arbeidstrening og praksis, eller Ikomm Academy, så strekker vi oss langt for å finne gode løsninger så ofte som vi kan. Ønsker du å vite noe mer om oss, eller kanskje prate om noe helt annet - så er det bare å ta kontakt!