Kundeverdi: Der slaget står

Kundeverdi: Der slaget står

Kundeverdi: Der slaget står

Kundeverdi i fokus.

Ikomm har i dag en bred portefølje av produkter og tjenester, og vi utvikler oss fra å være en tradisjonell driftsleverandør til å bli et IT-kompetansehus med ekspertise innenfor mange områder.

Kjernen av Ikomm utgjør fortsatt det landsledende miljøet av IT-konsulenter, med fagekspertise innen alle tenkelige områder av drift og support. I tillegg har vi et helt utviklerteam, automatiseringseksperter, rådgivere, prosjektledere, juridisk kompetanse, UX-designere, medieprodusenter, grafiske designere, organisasjonspsykolog, løsningsarkitekter, og enda fortsatt mye mer.

Vi har med andre ord et mangfold i våre ansatte som virkelig støtter oppunder ambisjonen om å være en digitaliseringspartner for våre kunder. Det er ikke bare en floskel.

Fokuset på kundeverdi er det som forener alle våre ulike satsninger. Hvis ikke kunden selv opplever verdien av det vi leverer, har vi feilet.

Dette betyr også at Ikomm blir utfordret på nye tenkemåter og arbeidsprosesser.
Tverrfaglige samarbeid, mer brukerinvolvering og evig kompetanseøkning er noe det jobbes kontinuerlig med.

Vi begynner å se at satsningen bærer frukter.