I dag drifter vi over 800 applikasjoner for mer enn 12000 brukere i hele Skandinavia. Vår kjernekompetanse retter seg mot fire hovedområder:

IKOMM Sky »

Ikomm er med i Microsoft`s COSN samarbeid, håndplukket som ett av noen utvalgte selskaper til å levere skytjenester. Vi kan levere skreddersydde skytjenester, også hybride. Våre skytjenester følger norsk lov i forhold til lagring.


IKOMM Helse »

Ikomm Helse er et ledende IKT konsept som hjelper kommunale og private helsevirksomheter å etterleve myndighetenes krav. Vi gir offentlige og private helseforetak mulighet til å fokusere på sine primæroppgaver understøttet av gode og sikre IKT-tjenester.

Ikomm Helse dekker alle faser fra kartlegging av nåsituasjon med prosjektledelse og rådgivning – til implementering, drift, vedlikehold og brukerstøtte i hverdagen.


IKOMM Skole »

Ikomm Skole er totalleverandør av tjenester til skole. Ikomm leverer både programvare, rådgivning, skytjenester, drift og kundeservice. Vi er uavhengig applikasjonstilbyder, samtidig som vi er Microsoft partner. Vi tilbyr løsninger etter din skoles behov.

 


IKOMM Kommune »

Drift av kommuners IKT tjenester er en av grunnpilarene for Ikomm. Mange kommuner er for små til kunne drifte effektivt og økonomisk rasjonelt selv. Da vil det kunne være mer kostnadseffektivt å sette bort driften av de tjenestene til Ikomm.


IKOMM Bedrift »

La Ikomm ta IT jobben, så kan bedriften ha fokus på sine kjerneområder. Frigjør ressurser, få stordriftsfordeler og skreddersydde løsninger tilpasset din bedrift.