Bærekraftrapport 2022

Bærekraftrapport 2022

Ikomm deler > Samfunnsansvar > Bærekraft > Bærekraftrapport 2022

Bærekraftrapporten vår for 2022 er publisert

Lurer du på hvordan Ikomm jobber med bærekraft? 

 

I denne rapporten redegjør vi for arbeidet vi har gjort på dette feltet fram til nå. 

 

Her kan du lese om de gode initiativene våre, men også om utfordringene våre og hvordan vi har begynt å jobbe for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakere og klima og miljø i hele virksomheten. 

 

Dette er vår første rapport, og først og fremst et kunnskapsgrunnlag som vi skal benytte i vårt arbeid med å lage selskapets første bærekraftstrategi.

 

 

Rapporten kan du laste ned her