Verdifull erfaring

Verdifull erfaring

Verdifull erfaring

Ting endrer seg hele tiden, men det skjer ikke av seg selv.
IT-bransjen kjennetegnes mer enn noe annet av sin ekstreme endringstakt,
og i Ikomm skjønte vi tidlig at å utvikle omstillingsevne var et viktig prioriteringsområde for oss.

Vi har derfor bygget opp et team av dyktige prosjektledere,
som trygt loser både oss og kundene våre gjennom større endringsprosjekter.

Ved alle endringer kommer man ikke unna et element av usikkerhet,
men risikoen i denne usikkerheten minimeres gjennom kvalitet i prosesser, og kontinuerlig høsting av erfaring.

Det er vel ingenting som er så dårlig butikk, som å gjenta feil som mange har gjort før en?

Derfor sier man at erfaring, det er dyrekjøpt.

Det er det som gjør den så verdifull.
CREWET
Våre prosjektledere
Petter Tømmerberg

Petter Tømmerberg

LEDER FOR PROSJEKT OG RÅDGIVNING

Med doktorgrad i business administration og tre mastergrader på sin CV, så er det ingenting å si på den faglige tyngden til Petter. Ekspert på digitalisering i kommuner, prosjektledelse og forhandlingsteknikk. I tillegg er han en av landets beste i fantasy football. Uansett hvor uoversiktlig og krevende terreng vi slipper Petter ned i, så finner han vei og gode løsninger. 

Kasper B. Hansen

Kasper B. Hansen

SENIOR PROSJEKTLEDER

Kasper er en erfaren prosjektleder med omfattende kunnskap innen både IT og virksomhetsarkitektur. Kasper er så ryddig og strukturert som man får blitt i denne rollen, med en evig positivitet og optimisme som smitter over på prosjektene han leder. På fotballbanen hagler det derimot med gule kort.

Beate Kalkvik

Beate Kalkvik

SENIOR PROSJEKTLEDER

Beate er en erfaren prosjektleder innen IT, som raskt setter seg inn i tekniske problemstillinger. Hun har ledet en rekke private og offentlige etableringsprosjekter, blant annet gjennopprettingen av Østre Toten etter virusangrepet i januar 2021. En nøkkelperson hos oss i større prosjekter.

Kjell Stenberg

Kjell Stenberg

SENIOR PROSJEKTLEDER

Kjell er en samfunnsviter og et levende leksikon på mange områder, også IKT-løsninger. Med et stort nettverk og dokumentert gjennomføringsevne er våre kunder i de beste hender med hans stødige hånd på rattet. Er ikke fremmed for et foredrag eller to om lokalhistorie, heller.

Bjørn Berthelsen

Bjørn Berthelsen

SENIOR PROSJEKTLEDER

Bjørn er prosjektlederen som har stått i spissen for en rekke store omstillinger. Han var avgjørende når Ikomm etablerte kommunene i Indre Østfold, og minst like viktig nå i forbindelse med etableringen i Nesodden. Bjørn har mer erfaring enn de fleste, og det kommer godt med.

Anders Foss

Anders Foss

PROSJEKTLEDER

Anders er en nestor, med mange års erfaring innen anskaffelser og logistikk i privat sektor. Med lang erfaring som rådgiver på klientløsninger, og som system-konsulent med fokus på Microsoft produkter er det mye viktig kunnskap vi har i Anders. Vi bruker han også i nettverksprosjekter, når vi oppgraderer infrastruktur.  

Karen S. Fougner

Karen S. Fougner

PROSJEKTLEDER

Tekst kommer straks..

Bernt Refsahl

Bernt Refsahl

PROSJEKTLEDER

Tekst kommer straks...

Erfaren prosjektledelse.

Prosjektlederne våre er solide og kompetente.

Med snart 20 år som IT-driftsleverandør, har vi vært med på mange endringsprosesser.
Man kan trygt si at Ikomm overlever, fordi vi har denne omstillingsevnen.

Vi har vært med på etablering av eget datasenter, kommunesammenslåinger, etablering av og migrering til skyløsninger, og implementering av nye kunder og kommuner.

Vi har levert komplekse og uoversiktlige prosjekter på både budsjett, tid, og med kundens behov for øye.

Vi er ikke redde for å si at prosjektledelse, det kan vi.