Verdifull erfaring

Verdifull erfaring

Verdifull erfaring

FOOL ME ONCE.
IT-bransjen kjennetegnes mer enn noe annet av sin ekstreme endringstakt,
og i Ikomm skjønte vi tidlig at å utvikle omstillingsevne var et viktig prioriteringsområde for oss.

Vi har derfor bygget opp et team av dyktige prosjektledere,
som trygt loser både oss og kundene våre gjennom større endringsprosjekter.

Ved alle endringer kommer man ikke unna et element av usikkerhet,
men risikoen i denne usikkerheten minimeres gjennom kvalitet i prosesser, og kontinuerlig høsting av erfaring.

Det er vel ingenting som er så dårlig butikk, som å gjenta feil som mange har gjort før en?

Derfor sier man at erfaring, det er dyrekjøpt.

Det er det som gjør den så verdifull.
THE CREW

Våre prosjektledere

KLAR FOR Å SAMARBEIDE?
VI ØNSKER DIALOG
Solid gjeng.

Prosjektlederne våre er solide og kompetente.

Med snart 20 år som IT-driftsleverandør, har vi vært med på mange endringsprosesser.
Man kan trygt si at Ikomm overlever, fordi vi har denne omstillingsevnen.

Vi har vært med på etablering av eget datasenter, kommunesammenslåinger, etablering av og migrering til skyløsninger, og implementering av nye kunder og kommuner.

Vi har levert komplekse og uoversiktlige prosjekter på både budsjett, tid, og med kundens behov for øye.

Vi er ikke redde for å si at prosjektledelse, det kan vi.Artikler om og fra prosjekter vi er involverte i