Verdifull kunnskap

Verdifull kunnskap

Verdifull kunnskap

Kunsten er å definere riktig problem.

Albert Einstein skal ha sagt at hvis han bare fikk en time til å løse en utfordring som hele verdens skjebne avhengte av,

så ville han allikevel ha brukt de første femtifem minuttene på å forstå problemet.

Dette hjelper våre rådgivere gjerne til med.
CREWET
Rådgiverne
Morten Lie

Morten Lie

LEDER FOR PROSJEKT OG RÅDGIVNING

Morten har erfaring fra Forsvaret, fra store konsulentmiljøer, som IT-direktør i flere børsnoterte selskaper og fra 14 år som seniorrådgiver i Gartner Inc. Nå ønsker han å bruke all den erfaringen til det beste for Ikomms kunder. Grønlandsfarer.

Petter Tømmerberg

Petter Tømmerberg

DIGITALISERING OG PROSJEKTLEDELSE

Med doktorgrad i business administration og tre mastergrader på sin CV, så er det ingenting å si på den faglige tyngden til Petter. Ekspert på digitalisering i kommuner, prosjektledelse og forhandlingsteknikk. I tillegg er han en av landets beste i fantasy football.

Eirik Ulimoen Bue

Eirik Ulimoen Bue

BRUKERADOPSJON

Eirik er spesialist på å forene mennesker med moderne IT-verktøy. I det siste har han jobbet mye med MS Teams og Office 365-pakka, der det er bruken av disse verktøyene i praksis i en jobb-sammenheng som har stått i fokus. Har flere hopp over 200 meter på ski.

Cecilie Iversen Tufte

Cecilie Iversen Tufte

UX

Tre spørsmål er særs viktig for en UX-designer: Hvorfor, hva, og hvordan - oftest i den rekkefølgen. Cecilie brenner for gode brukeropplevelser, brukervennlige og effektive IT-løsninger, og sverger til brukerinvolvering som metode. Evig søkende etter mer kunnskap.

Ronny Olsen

Ronny Olsen

SIKKERHETSNERD

Ronny brenner for informasjonssikkerhet og personvern, og som sikkerhetssjef i Ikomm har han ansvar for å drive utviklingen videre. Ifølge Ronny er en god sikkerhetskultur det beste forsvaret i krigen mot cyberkriminalitet. Grillmester.

Bjørn Lie

Bjørn Lie

HELSE

Bjørn er en ringrev som det er verdt å lytte til. Som tidligere kommunalsjef i helsesektoren skjønner han kompleksiteten i kommunale helsetjenester bedre enn de aller fleste. Nå bruker han den erfaringen til å tenke ut nye og bedre tjenester. Synger i kor!

Robin Heby

Robin Heby

HR

Robin er en ekte HR-entusiast, opptatt av at HR skal være forretningsnært og verdiskapende. Robin er urokkelig i sin tro på at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at de må utvikles og satses på. På pulten står en figur av Jürgen Klopp.

Marianne Blogg

Marianne Blogg

GEVINSTREALISERING

Marianne jobber med realisering av nye eller forbedrede forretningsprosesser, og fasilitering av problemløsing. Med brukerne i sentrum bidrar hun til digitalisering og tilrettelegging for en digital fremtid. Oppvokst i England og elsker livet på gården med hester.

Linda Cristine Fonzi

Linda Cristine Fonzi

HELSE

Linda kjemper for bærekraftige, smartere helsetjenester - som gjør livet bedre for brukere og enklere for ansatte. Utdannet radiograf opprinnelig, men blir stadig mer interessert i velferdsteknologi og IOT. Friluftsentusiast som leser statistikk om fiskevann på sengekanten.

Karl Erik Steinbakk

Karl Erik Steinbakk

JURIDISK RÅDGIVER

Karl Erik jobber med inngåelse og oppfølging av avtaler, samt gjennomføring av offentlige anbudskonkurranser. At han er analytisk anlagt og en kritisk tenker, er godt nytt for alle som er opptatt av nyttig feedback. På fritiden snekrer han på både hus og apper.

Per Øyvind Vold

Per Øyvind Vold

Tjenestedesign

Per Øyvind kommer fra en jobb i Indre Østfold Kommune, der han har jobbet med blant annet tjenestedesign og brukerreiser, Power Plattformen og LEAN-rammeverket. Den erfaringen gleder vi oss til å både benytte selv, og tilby til våre kunder. Lang fartstid innen IT. Lærer av yrke.

KLAR FOR Å SAMARBEIDE?
VI ØNSKER DIALOG
Mangfold til unnsetning.

Vi satser på tverrfaglighet og faglig mangfold i Ikomm, og våre dyktige og erfarne rådgivere dekker et stort spenn av kompetanseområder og perspektiver. Teamet er godt rustet til å analysere, vurdere og bidra med forslag til nye løsninger.

Og den beste innsikten får vi gjennom god dialog med kundene.

Digitalisering, sikkerhet, brukeradopsjon, brukeropplevelser, gevinstrealisering, Internet of Things, juridiske avtaler, ressursallokering og anbud er alle viktige fagfelt når kundene våre skal rigges for endringene den teknologiske utviklingen krever. Dette bygger vi kompetanse på.

Den beste investeringen man gjør, er å gjøre ting riktig i første omgang.

Siste artikler fra våre rådgivere