FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Bærekraft er ikke bare et buzzord.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,

bekjempe sosial ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ikomm jobber med følgende mål for å bidra til oppnåelse av Norges overordnede mål for bærekraft:

Les våre siste saker om samfunnsansvar og bærekraft her !

A steaming cup of coffee next to a stack of old books

10 lærdommer fra Ikomm Academy

Ikomm Academy er ikke bare en fantastisk læringsarena for kandidatene som går der, det er også en veldig bra læringsarena for oss som selskap. Her er 10 ting, som Ikomm Academy har lært oss.

Les Mer »