Smartere Sammen

Administrerende Direktør Morten Rønning har vært med siden Ikomm ble grunnlagt, og leder selskapet etter en inkluderende strategi:

 

Hos Ikomm tror vi at vi blir Smartere Sammen, det vil si at vi ønsker å være:

Smartere Sammen:

MED KUNDENE: Ikomm skal være best i Norge innen sin bransje og best på å forstå kundenes problemstillinger og utfordringer.

MED ANSATTE: Ikomm skal hele tiden søke nye løsninger for samhandling. De ansatte skal vite og føle at de er i et selskap som verdsetter medarbeidere som våger.

MED EIERNE: Ikomms innovative styrings- og eierform krever et bevisst og intensivt system for informasjonsutveksling og samhandling med eierne. Gjennom aktivt styrearbeid skal både eierne og ledelsen finne de smarte løsningene som ivaretar dette.

MED PARTNERE: Ikomm skal utvikle et økosystem for partnere og leverandører som gir merverdi for kundene.

 

 


Ikomm er en arbeidsplass som preges av trivsel og arbeidsglede, der verdigrunnlaget bygger på:

 

Engasjement

I Ikomm engasjerer vi oss i våre kunder, i vårt arbeid og gir av oss selv. Vi stimulerer hverandre til å jobbe målrettet og prestere litt bedre og litt mer -hver dag. Vi er opptatt av hele tiden å forbedre oss, være løsningsorienterte og våge å tenke nytt

 

Samhandling

I Ikomm kjennetegnes vår samhandling av åpenhet,

omtanke, endringsvillighet og respekt. Vi skal være utfordrende

og nytenkende. Vi deler og sprer vår kunnskap både eksternt og internt.

 

Respekt

I Ikomm er vi opptatt av mangfold, vår styrke ligger i vår

aksept for at vi er forskjellige, at dette skaper en plattform

for utvikling og fremdrift -og at vi dyrker den enkeltes sterke sider.

 

Integritet

I Ikomm er vi til å stole på, vi står for det vi sier og holder

det vi lover.