Se for deg en skolehverdag hvor elever og lærere har tilgjengelighet til alle sine arbeidsdokumenter og mail uansett  hvor de er, fra både pc, mobil og nettbrett. Dokumentene kan redigeres av flere samtidig i sanntid, dvs at man ser hverandres endringer mens man skriver, og oversikten i loggen viser hvem som har gjort hva. Ikomms løsninger for Den digitale skoledagen gir deg tilnærmet ubegrensede muligheter for samhandling og tilgjengelighet.

Se vår film om Ikomm Skole her!

Ikomm tilrettelegger for den digitale skoledagen med fokus på tre ting: Trygghet, Enkelhet og Tilgjengelighet for lærer, elev og foresatte.

Ikomm leverer programvare til skole, rådgivningstjenester tilknyttet innføring av og pedagogisk bruk av programvare, prosjektledelse, samt opplæring i skybaserte tjenester.

Sammen finner vi den beste digitale løsningen tilpasset din skole. Vi er totalleverandør av IT tjenester, og leverer og drifter både skytjenester og tjenester fra eget driftssenter, eller en kombinasjon av disse, såkalt hybrid løsning. Ikomm drifter allerede IKT systemene til flere kommuner og skoler. Vår kundeservice kan ta imot alle henvendelser tilknyttet din IT løsning.

Skoler behandler mye sensitiv informasjon og det stilles stadig strengere krav til hvordan de håndteres. Ikomm kan veilede skoler i personvern og informasjonssikkerhet, aktuelle problemstillinger og gjeldende lover og forskrifter.

Ikomm jobber etter langsiktige analyser og prognoser, for hele tiden kunne tilby de tjenestene som kreves, i det de trengs. Våre rådgivere har høy kompetanse innen flere fagområder, ta kontakt med oss så kan vi se på mulighetene for din organisasjon!

Ikomm er en Microsoft Partner som sikrer oss tilgang til det beste på markedet av programvare rettet mot skoleverket. Selv med det gode partnerskapet vi har med Microsoft, så er vi en uavhengig applikasjonstilbyder, og søker hele tiden beste total løsning for kunde.

Et samfunn i rask endring krever kompetanse som blir beskrevet som 21.århundrets ferdigheter. Programvare fra Microsoft, som Office 365, legger til rette for å utvikle denne type kompetanse og understøtter undervisningsmetoder med elevaktivitet i fokus.