Norlandia Care AS

Økonomidirektør / CFO Lars Petter Østlie

Hvem er Lars Petter?

Lars Petter jobber som Økonomidirektør/CFO i Norlandia Care. Han er ansvarlig for Finans og IT i konsernet.

Norlandia Care og Ikomm

Norlandia Care er et av Skandinavias ledende omsorgskonsern basert på kvalitet, medarbeiderinnflytelse og individuelt tilpassede tjenester for sine beboere, gjester og oppdragsgivere. Selskapet er aktive innen offentlig finansiert eldreomsorg og pasienthotell. Omsetningen i 2010 var på NOK 615 millioner og selskapet har 2500 ansatte.

Ikomm AS skal drifte all infrastruktur, et 20-talls applikasjoner og kontorstøttefunksjoner spesialtilpasset hver enkelt lokasjon. Majoriteten av alle løsningene driftes i Ikomms moderne og sentraliserte datasenter. Norlandia Care har store ambisjoner for vekst, og stilte strenge krav til tilbyderne i denne anbudsprosessen. Ikomm AS ble valgt for best konsept, fleksibilitet og kostnadseffektiv drift, sier økonomidirektør Lars Petter Østlie i Norlandia Care.

Hvilke tjenester og produkter leveres fra Ikomm til dere?

Løsningen vi benytter er en Citrix oppkobling mot serverparken til Ikomm.

Hvilket behov eller endringer i bedriften gjorde at dere kontaktet Ikomm?

Økt sikkerhet for egne data. Behov foren mer stabil løsning med mer oppetid. Redusere sårbarhet i forhold til enkeltpersoner ved bruk av mindre selskaper. 

Hva lå til grunn for valg av leverandør?

Pris og referanser (anbefalinger fra samarbeidspartnere).

Kan du fortelle litt om dine erfaringer til Ikomm som leverandør og tjenestene dere benytter i dag?

En tjenesteleverandør som setter kunden i fokus. Flinke til å se kundens behov og informere om utfordringer i forkant av gjennomføring. Vi får positive tilbakemeldinger fra brukerne våre på god service og flinke teknikere på support desken.

Hva var de viktigste kriteriene for valg av IKT-leverandør til deres bedrift?

Årsaken til at vi byttet leverandør var driftsikkerhet og pris, trygge systemer og redusert sårbarhet. Gode rutiner på oppfølging og drifting av hardware var også et viktig kriterie.

Hos Ikomm er det også sånn at dersom noen kontaktpersoner forsvinner, finnes det flere med den samme kompetansen.

Ikomm kom med et konkret og velutviklet avtaleverk som var lett og forstå, uten 100 sider med liten tekst over momenter som man «ikke» forhandlet på.

Kan du nevne noen av de viktigste områdene/ oppgavene Ikomm løser for dere?

Ikomm supporterer og drifter all vår software samt fildokumenter og mail. De er singel point of contact. Vi har ingen ansatte med IKT utdannelse i vår organisasjon, så alle support henvendelser går direkte til Ikomm.

På hvilke områder opplever du at Ikomm er bedre enn sine konkurrenter?

Rask support, oppetid og tilgjengelighet, trygg lagring og løsningsgrad.

Kan du begrunne svaret ovenfor og gi noen eksempler?

Ikomm leverer i henhold til tidsfrister og har vært til å stole på. Avstand har faktisk ikke vært noe problem. Jeg opplever også at tjenesten de leverer fungerer i henhold til forventningene. De er pålitelige, har høy oppetid og stabile systemer. Jeg synes Ikomm har vært dyktige i alle innspillene vi har fått og opplever dem som veldig profesjonelle.