Vår visjon

Ikomm er en arbeidsplass som preges av trivsel og arbeidsglede der verdigrunnlaget bygger på:

Engasjement

I Ikomm engasjerer vi oss i våre kunder, i vårt arbeid og vi gir av oss selv. Vi stimulerer hverandre til å prestere litt bedre og litt mer - hver dag. Vi er opptatt av hele tiden å forbedre oss, være løsningsorienterte og våge å tenke nytt.

Samspill

I Ikomm kjennetegnes vår samhandling av åpenhet, omtanke og respekt. Vi deler og sprer vår kunnskap både eksternt og internt.

Respekt

I Ikomm er vi opptatt av mangfold. Vår styrke ligger i vår aksept for at vi er forskjellige, at dette skaper en plattform for utvikling og fremdrift - og at vi dyrker den enkeltes sterke sider.

Integritet

I Ikomm er vi til å stole på. Vi står for det vi sier og holder det vi lover.

Miljø

I Ikomm erkjenner vi at vi har et ansvar for miljøet. Vi tenker grønt i alt vi gjør, som enkeltmennesker, som organisasjon og i våre produkter og tjenester.

Litt smartere sammen...

med Kundene:

Ikomm skal engasjere seg i og forstå kundenes problemstillinger og utfordringer. Selskapet skal med sin kompetanse på teknologiske løsninger bidra til konstruktive og fremtidsrettede IKT-løsninger som underbygger virksomhetenes prosesser, strategier og målsetninger. På denne måten kan kundene sammen med Ikomm skape gode prosesser og løsninger som ved realisering av gevinstene gir muligheter for mer effektiv tjenesteyting - litt smartere sammen.

med Ansatte:

De ansatte er Ikomms viktigste ressurs og produksjonsmiddel. Selskapet skal vite å verdsette den kompetansen som de ansatte utgjør for å videreutvikle selskapets produkt- og tjenestespekter. De ansatte vil ha førstehåndskunnskap om kundenes problemstillinger og utfordringer, og i flere tilfeller være arkitekten bak løsninger som implementeres hos kundene. Dette skal videreforedles i samspill med de ansatte til standardiserte og smarte løsningskonsepter for våre kunder. 

med Eierne:

Selskapets ledelse og styre skal gjennom aktivt styrearbeid ha en felles arena for å utvikle gode, langsiktige og overordnede strategier for selskapet. Gjennom dette arbeidet skal både eierne og ledelsen finne de smarte løsningene som ivaretar eiernes interesser, og sørger for en riktig utvikling av selskapet i forhold til de overordnede målene.