Standardiserte skytjenester, igjennom partnerskap med Microsoft i deres COSN (Cloud OS Network) samarbeid og med CSP (Cloud Solution Provider) status.

Ikomm leverer Standardiserte Hybride Skytjenester, igjennom Microsoft Office 365.

Alle lagring i henhold til norsk lovgivning.

Noen av skytjenestenes fordeler:

 • Større fleksibilitet i tjenestetilbudet
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Økt mulighet til å ta opp og ned tjenester
 • Bruke tjenester og kapasitet i perioder
 • Økt mulighet til å differensiere tjenester i en kompleks organisasjon

Ikomm Office 365

Hvorfor velge Microsoft Office 365 i fra Ikomm:

-Garanterer nyeste versjon av programvaren

-Tilgang til Office fra "hvor som helst"

-O365 gir deg alltid nyeste versjon av de programmene du bruker mest:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook

-Enkel implementering og integrasjon, vi gjør jobben!

-Vi er SPOC, den eneste du trenger å forholde deg til for support.

-Servicedesk, vår dyktige og lett tilgjengelige support stab

-Eget datasenter, sikrer skylagring på norsk jord

-Garanterte priser, per bruker

 

Hybride skytjenester blir viktig for de som har gamle systemer som de fortsatt må ha tilgang til, samtidig som man ønsker sky-løsninger. Ikomm sørger for at disse systemene integreres sømløst, hvor bruker ikke merker forskjell på hvor informasjonen er lagret. Vi har et av landets beste og mest effektive datasenter, som gir oss en stor fordel i dette arbeidet.

Hva levere Ikomm med sine hybride skyløsninger?

Dette er hovedtrekkene i vår omfattende Tjenestekatalog:

-Basis driftstjenester

-Applikasjon og Databasedrift

-Kommunikasjonstjenester

-Kundesenter

-Konsulent og Rådgivningstjenester / Andre Tjenester

Basis Driftstjenester

Ikomm Cloud Access:

er en basistjeneste som alle Kunder må ha for å aksessere Ikomms hybride driftsløsning. Denne dekker grunnleggende felles infrastrukturkostnader i vårt datasenter og integrasjonsløsning mot Office 365 og Azure.

 • Drift av Kundens Active Directory (domene controller)
 • Drift av AD synkronisering mot Microsoft O365/Azure
 • Lisenser Windows OS for AD controller
 • Infrastruktur virtuelle servere i Leverandørens datasenter og i Microsofts sine datasenter
 • Sentral brannmurtjeneste

 

Ikomm Secure Access:

er en basistjeneste som alle Kunder må ha for å aksessere Ikomms sikker sone driftsløsning. Denne dekker grunnleggende felles infrastrukturkostnader i vårt datasenter.

 • Drift av Kundens Active Directory (domene controller) i sikker sone
 • Lisenser for Windows OS for AD controller
 • Infrastruktur virtuelle servere i Leverandørens datasenter
 • Sentral sikkerhetsløsning for sikker sone iht. Datatilsynets retningslinjer med to barrierer inkl

 

Microsoft Cloud Services:

Ikomm vil gjennom sin hybride plattform tilby aksess til Microsoft Office 365. Det etableres synkronisering til Microsoft slik at brukere har samme brukernavn/passord som i Ikomms driftsløsning (AD). Det etableres en «tenant» til Microsoft Office365 som er kundens egen leieløsning i Microsoft sin sky.

Ikomm har full support på Office 365 dvs at vår servicedesk vil kunne bistå brukeren i basisfunksjonene og manuell brukeradministrasjon. O365 er vår prefererte plattform for kontorstøtte og det legges til rette for god integrasjon mellom O365 og Ikomms driftsplattform.De ulike brukergruppene hos Kunden vil ha tilgang til ulike tjenester i Microsoft Office 365 med ulike leveranseplaner. Innholdet i disse planene endrer seg kontinuerlig.

Ikomm Cloud User:

er en basistjeneste som alle brukere må ha for å aksessere Ikomms hybride driftsløsning.

 • AD bruker i Ikomms datasenter
 • Tilgang til Azure AD
 • Tilgang til Ikomm selvbetjeningsportal (IK- Self Service Portal
 • Tilgang til sentral printserver

Applikasjons- og Databasedrift

-Sentralisert driftsmodell via terminalserver

-Applikasjonsmodeller

Ingen applikasjon er lik mht. krav til infrastruktur og drift, og hver enkelt applikasjon prises separat i forhold til behov.

For kunde skilles det mellom følgende applikasjonstyper:

-Eksterne weblinker uten kundetilpasninger på terminalserverklient

-Eksterne weblinker med kundetilpasninger på terminalserverklient

-Standardapplikasjoner uten kundetilpasninger på terminalserverklient

-Standardapplikasjoner med kundetilpasninger på terminalserverklient

-Kundetilpassede/egenutviklede applikasjoner

Kommunikasjonstjenester

Ikomms sentraliserte driftsløsning forutsetter at det etableres et samband mellom Kundens lokasjoner og Ikomms datasenter. Dette kan gjøres på flere måter avhengig av krav til sikkerhet, tjenester og ytelse. Generelt så kan Ikomms tjenester leveres enten via internett eller via dedikert IP VPN-linje fra avtalt bredbåndsleverandør.

Ikomm tilbyr:

 • Aksessløsninger til datasenter - WAN
 • Internettaksess - kapasitetbasert
 • LAN / WLAN
 • NHN - Norsk Helsenett
 • Hjemmekontorløsninger

Kundesentertjenester

 • Servicedesk
 • SPOC - Single Point of Contact
 • Brukerstøtte
 • Request / Standardendringer
 • Manuelle bestillinger

 

Andre Tjenester

 • Etablering i O365 - Onboarding
 • Hosting / Drift av dedikerte kundeservere
 • SLM - Service Level Management
 • Konsulent / Rådgivning
 • Opplæring / Ikomm Academy
 • Lisensadministrasjon
 • Asset Management

 

Det norske lovverket er strengt i forhold til lagring og deling av sensitive personopplysninger, hvor Ikomm ligger i forkant med å levere løsninger som oppfyller kravene.

Ikomm sine skytjenester følger Norsk Lov om lagring. Vår hybride løsning bruker eksisterende datasenter i en kombinasjon med skyløsningene. For brukeren er dette sømløst, og i den vanlige bruken merkes det ikke hvor dataene kommer fra.

Det er mange fordeler med skyløsninger, hvor tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene. Her kan f.eks en hjemmehjelp som stadig er på farten, koble seg opp med en smarttelefon og få siste nytt om pasienten før besøket. Kollegaer kan jobbe i samme dokument, samtidig fra hvor som helst i verden, så lenge de er koblet til internett.

Fleksibilitet er også viktig, siden man slipper å drifte et datasenter selv, men kobler seg opp mot et eksternt datasenter, der man kan leie ekstra kapasitet i de periodene det trengs. Organisasjoner trenger dermed ikke ligge med unødvendig datakapasitet, men enkelt leie inn etter behov.

Skyløsningene gjør det enklere å differensiere tjenester i en kompleks organisasjon. Trenger alle i en organisasjon tilgang til alt av programmer og informasjon? Eller er det penger å spare på f.eks lisenser ved at kun de som har et faktisk behov har tilgang til lisensbaserte tjenester?

Med skytjenester åpner det seg mange muligheter for fremtidsrettede organisasjoner.

Ikomm er et sikkert valg for de som ønsker tjenester og service fra en solid og pålitelig partner.