Servicedesken, Ikomms hjerte.

  

Servicedesk består av 8 konsulenter og 1 teamleder. Servicedesk er vårt kontaktpunkt for alle våre kunder. Servicedesken er en SPOC enhet (single point of contact) som betyr at det er det eneste punktet kunden trenger å forholde seg til. De tar imot alle saker som meldes til Ikomm, og løser allerede her ca. 80% av disse. Servicedesk er det vi kaller vår 1. linje.

Større saker blir satt videre til vår 2. og 3 linje. Kunden forholder seg til et saksnummer og får beskjed når problemet er løst.  

 

Servicedesk behandlet i 2015:  

25.000 saker   

20.000 telefoner besvart, 80 % innen 30 sekunder

 

Ikomm tilbyr Servicedesk as a Service, dvs at vi kunder kan kjøpe kundestøttetjenester fra oss, uten å bruke noen av de andre tjenestene vi tilbyr.

Vår servicedesk kjennetegnes ved å være:

  • Effektiv
  • Pålitelig
  • Kunnskapsrik
  • Lett tilgjengelig

og sikrer våre kunder en enklere IT-hverdag.

 

I 2016 lanserer vi selvbetjening av enklere saker, for å sikre en enda mer effektiv hverdag for våre brukere.

 

Forvaltningen av eget IT-utstyr er et krevende arbeid og legger beslag på ressurser bedrifter og organisasjoner kan benytte til egne kjerneoppgaver. Ikomm har gode leverandøravtaler, standardiserte klargjøringsrutiner og miljøbevisst og sikker avhending - alt dette forenkler bedriftens håndtering av IT-utstyr.

 

Fokus på egen verdiskapning!

 

Ikomm Klientservice gjør IT-hverdagen både forutsigbar, lønnsom og miljøvennlig.

Ikomm Klientservice gir deg total oversikt med minimal innsats.

Klientservice er delt opp som:

  • Klientdrift
  • Klient enkeltdrift
  • Klient forvaltning
  • På-Stedet-Tjenester

 

Du får det beste utstyret, oppdatert og med full support, til avtalt pris pr. enhet, pr. måned. Du sparer dine egne ressurser for håndtering, klargjøring og teknisk vedlikehold, og kan i stedet bruke dem til egen verdiskapning.

  

Vi setter på plass nytt utstyr, - tar med oss det gamle, - oppgraderer og leverer det til brukeren.

Full fleksibilitet

Rett utstyr, på rett sted, til rett tid. Vi har store volum, mange kunder og standardiserer på utstyr. Vi har egne innkjøpere som vedlikeholder innkjøpsavtaler og kundeavtaler. Dette gjør at vi kan tilby den fleksibiliteten du trenger.

 

 

Komplett oversikt og kontroll

Med Ikomm Klientservice har du din egen Asset Manager som har full kontroll på utstyret din bedrift disponerer. Utstyret registreres i vår database med all nødvendig informasjon. Asset Manager tar kontakt med deg når det nærmer seg bytte, og avtaler hva som skal gjøres.

 

Sikker avhending

Med Ikomm Klientservice kan du være trygg på at data på utrangert IT-utstyr blir slettet på en forskriftsmessig måte og at videre avhending skjer i henhold til miljømessige krav.