Driftstjenester

Hvorfor bruke tid og ansatte på egen IT drift? La heller Ikomm gjøre den jobben, så kan dere ha fokus på kjerneområdene.

Ikomm gir dere en enklere IT hverdag!

Ikomm er en dyktig og pålitelig leverandør av driftstjenester. Det er kjernen i vårt arbeid. Vi har fra første dag vært ledende på dette, og søker hele tiden å utvikle oss, for å kunne tilby våre kunder det beste.

Ikomm er en totalleverandør av IKT tjenester til det offentlige og private. Vi drifter mer enn 800 applikasjoner til over 12.000 daglige ASP-brukere - fordelt på mer enn 300 lokasjoner over hele Skandinavia.

ASP-tjenester eller fjerndrift

Ikomm tilbyr både full ASP-drift av kundens løsninger, og fjerndrift av servere som er plassert i kundens egne lokaler. Med våre skytjenester tilbys også hybride løsninger, som sikrer det beste fra begge verdner. Alt overvåkes av Ikomm. Du er sikret et profesjonelt vedlikehold og preventive tiltak slik at levert oppetid er i tråd med dine krav.

Sky-tjenester

Med våre sky-tjenester leverer vi i prinsippet de samme tjenestene vi ellers gjør, men på en annen måte, enkelt forklart. Sky-tjenesten gir mange fordeler, les mer om dette under Ikomm Sky. 

Ikomm drifter mer enn 800 forskjellige applikasjoner, og tar ansvar for å publisere mange av disse via Citrix.

Ikomm er en uavhengig leverandør, som skreddersyr de beste løsningene i sammen med våre kunder.