Unik avtale signert!

Ikomm inngår langsiktig samarbeid med fem kommuner i Østfold 

 

IT-bedriften Ikomm AS på Lillehammer har signert en avtale om å levere driften av IT-tjenester for kommunene Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad og Hobøl. Samtlige kommuner er lokalisert i indre Østfold, hvor nevnte kommuner har samarbeidet om IKT-tjenester i flere år.  

 

Ikomm overtar IT-drift fra 15. mai 2017. Driften vil ved overtagelse leveres på eksisterende plattform som tidligere har vært driftet av Indre Østfold Data IKS. Arbeidet med å flytte kommunene over til Ikomms egen og mer effektive plattform starter umiddelbart, og er et arbeid som forventes å pågå ut 2017. Målsetningen er å ha flyttet alle fem kommuner over på Ikomms plattform innen 31.12.2017. 

 

Når samtlige kommuner er over på ny plattform sier leveranseavtalen at Ikomm forplikter seg til å levere samme tjenester som ved avtaleinngåelse, til en gjennomsnittlig pris som årlig er 15% lavere enn det tidligere leverandør oppnådde. 

 

Avtalens omfang 

Ikomm får med dette ca 4500 nye brukere over på sin plattform.  

9 av de tidligere ansatte i Indre Østfold Data, blir med over til Ikomm. Dette for å sikre en best mulig overgang, og sørger for at kvaliteten på tjenestene og leveransene ikke påvirkes i overgangsprosessen. 

 

Det er en 5 + 5 års avtale, hvor de første fem årene er uoppsigelig. Totalverdi på avtalen over ti år er estimert til kr 500 millioner. 

De fem Østfoldkommunene trer også inn på eiersiden av Ikomm AS, som frem til nå har vært eid av kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Dette gir en unik eierstruktur, som skal bidra til raskere og bedre utvikling av teknologitjenester for kommunene. 

 

Fremtidsrettede kommuner 

 

Sosiale medier og sosial databehandling medfører nye former for samarbeid og kommunikasjon. Dette endrer menneskers adferdsmønstre og påvirker offentlig sektor og samfunnet generelt. Mobilitet gir ny og bredere tilgang til programmer og informasjon, for sluttbrukere med et bredt utvalg av enheter (nettbrett, mobil) i motsetning til standardiserte PC modeller som har vært den ledende modellen det siste tiåret. Dette vil medføre betydelige endringer i leveransemodeller og kompetanse krav for kommunale IT-miljøer. 

 

Ny teknologi og ny anvendelse av teknologi medfører nye krav fra både enkeltbrukere og organisasjoner som utfordrer de tradisjonelle måtene å håndtere informasjonssikkerhet og personvern på. Kommuner og leverandører vil bli utfordret på å fine en balansert måte å håndtere informasjon på som imøtegår behov, forventninger fra samfunnet, organisasjoner og enkeltpersoner, og som ivaretar nødvendig sikkerhet og med hensyn til personvern. 

 

Med den nye avtalen vil 8 kommuner samarbeide om den digitale fremtiden, hvor de i fellesskap vil bidra til å utvikle fremtidens moderne og digitale kommuner.  

 

Ikomms vekst 

 

For Ikomm AS er dette en spennende tid, og en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet som har vært gjort. Selskapet vil med disse avtalen få en betydelig vekst i omsetning. Selskapet blir tilført flere ansatte, og et eget avdelingskontor i Indre Østfold blir etablert. Ikomm vil med denne avtalen kunne tilby enda bedre service og tjenester for kommuner i Norge.  

 

Avtalen ikke bare sikrer arbeidsplassene for de ca 60 ansatte som sitter i Fakkelgården på Lillehammer, men det forventes også at det blir behov for flere medarbeidere den nærmeste tiden. 

Ikomm ble grunnlagt med tanke på å lokalt sentralisere, effektivisere og profesjonalisere IT-driften for kommunene. Selskapet var forut for sin tid, hvor vi nå ser blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sette spørsmålstegn ved sikkerheten og kvaliteten på de mange hundre IT-avdelingene som finnes i det offentlige Norge.  

 

Små lokale IT-avdelinger i både det offentlige og private vil ikke ha ressurser til å henge med i utviklingen fremover, derfor vil fremtidsrettede selskaper som Ikomm stå godt rustet for den bølgen av digitalisering som kommer.  

 

Ikomm har også presentert og fått gode tilbakemeldinger for sin tankegang og bedriftsmodell fra sittende regjering, ved Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). 

 

Med sitt unike eierskap og historie, mener Ikomm at ingen selskaper er bedre til å forstå og kunne løse de utfordringer kommuner i Norge vil støte på i den digitale fremtiden. Ikomms eierskap sikrer også at verdiskapning forblir i Norge. Forventet omsetning for 2017 er kr 130 millioner.  

 

Om Ikomm 

 

Ikomm har lenge vært en tradisjonell IT-driftspartner, med eget datasenter i verdensklasse. I 2015 bestemte ledelsen at Ikomm også skulle bli tilbyder av skytjenester, hvor på selskapet rekord-raskt grunnla en ny plattform og kunne tilby skytjenester fra høsten 2015. Ikomm er også en tilbyder av hybrid-sky, som innebærer at selskapet kan tilpasse sine leveranser til å både å gjelde gamle systemer, kombinert med nye skytjenester. Dette er viktig for selskaper og organisasjoner med stor IT-arv, hvor ikke alt kan legges i skyen. 

 

Microsoft partner 

 

Som Microsoft partner baserer Ikomm sine sky-leveranser på Microsofts løsninger. Ikomm oppgraderte sitt eget datasenter med ny teknologi fra Nutanix i 2016, som gir selskapet de beste forutsetninger for å raskt kunne øke kapasiteten og ta inn store nye kunder. 

 

Ikomm med sine 60 ansatte har forberedt organisasjonen på vekst, for raskt å kunne ta imot nye kunder. Selskapet skal effektiv implementere nye kunder, samtidig som vi sørger for at de eksisterende kunder skal oppleve den høye kvaliteten vi daglig leverer. Med to ISO-sertifiseringer stilles det høye krav internt i selskapet.