Drift av kommuners IKT tjenester er en av grunnpilarene for Ikomm, og er vår kjernekompetanse.

Vi gjør norske kommuner bedre!

 

Mange kommuner er for små til kunne drifte effektivt og økonomisk rasjonelt selv. Da vil det kunne være mer kostnadseffektivt å sette bort driften av de tjenestene til Ikomm.

Kommuner møter større krav fra sine innbyggere, uten at tildelte ressurser nødvendigvis øker. 

Krav om effektivisering er der hele tiden. Adopsjon og anvendelse av ny teknologi vil være viktig i arbeidet med å levere de tjenestene innbyggerne har krav på.

En liten IT avdeling lokalt skal være meget dyktige for å henge med i utviklingen. Ikomm med sine ressurser ligger hele tiden i forkant av utviklingen, og anbefaler alltid kommunene vi drifter de beste løsningene for deres behov.

 

Ikomm har et unik eierskap igjennom sine tre kommuner, Lillehammer, Øyer og Gausdal.  De så tidlig at det ville være fornuftig å samarbeide om IKT løsninger over kommunegrensene, og grunnla dermed Ikomm.

Ringebu Kommune er også med på samarbeidet, igjennom helsetjenestene.

På bakgrunn av det har Ikomm blitt et ledende selskap for drift av IT tjenester, også nasjonalt. Sammen med våre eierkommuner har det blitt gjort mye nybrottsarbeid, som enhver kommune bør ha interesse å høste av.

Kommuner håndterer mye sensitiv data, hvor personvern og sikkerhet er underlagt et strengt lovverk i Norge. Å etterleve det kan være en stor utfordring for de fleste. Ikomm sørger for at våre kunder til en hver tid følger det som er lovpålagt.

Eldreomsorg er et område i kraftig vekst. Med Ikomm som partner vil kommuner bedre møte de utfordringene som allerede er her, og som vil vokse kraftig de kommende årene.

Ny løsninger må til for å møte denne veksten. Ikomm søker å hele tiden ligge i forkant av utviklingen, for å kunne tilby disse løsningene.

Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer kommune har lenge hatt et godt IT-samarbeid over kommunegrensene takket være opprettelsen av Ikomm.