Ikomm Helse har rådgivere med høy kompetanse og lang erfaring fra helse- og omsorgstjenesten. Våre rådgivere kan hjelpe deg med både organisatoriske, juridiske og tekniske utfordringer innen bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Våre rådgivere har tre hovedprinsipper som er gjennomgående for sitt arbeid. Disse hovedprinsippene er forankring, kvalitetsarbeid og målbildet. Ikomm Helse kan bistå på en rekke områder:

 • Helsesjekk av informasjonssikkerheten
 • Etablering av styringssystem for informasjonssikkerheten
 • Digitaliseringsrådgivning
 • Gevinstanalyse- og realisering
 • Personvernombud
 • Seminar
 • Fagkurs

Ikomm er en sikker og stabil leverandør av driftstjenester til helsesektoren, både offentlig og privat.

 • Smart-kort pålogging
 • Sikker hybrid løsning

Våre rådgivere har også lang erfaring med prosjektledelse, hvor vi kan hjelpe med:

 • Prosjektstyring
 • Administrativ prosjektledelse
 • Prosjektstøtte

 

Vi har høy kompetanse på informasjonssikkerhet. Lovverket er omfattende, det samme er teknologien. Vår kompetanse gjør oss til en naturlig og trygg samarbeidspartner for de som jobber med sensitiv informasjon.

Sikkersone er viktig, vi sørger for at all data er lagret i forhold til gjeldene krav, samtidig som de er enkelt tilgjengelig for de som skal ha tilgang til den. Datatilsynets retningslinjer for behandling av sensitive data krever kunnskap og teknologi som Ikomm er av de ledende på å levere.

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs og sosialsektoren er ett område hvor vi har høy kompetanse og kan være rådgivere eller prosjektledere.

I samarbeid med BuyPass har Ikomm lansert Smartkort som muliggjør nivå 4-sikkerhet for pålogging. Dette medfører en ny hverdag for ansatte i helse- og omsorgstjenestene med betydelig raskere pålogging og enklere tilgang til viktig informasjon samtidig som sikkerheten ivaretas. Dette var vi først i Norge med å tilby.

 

 


IKOMM Helse

Har blant annet vært:

 • Først i Norge til å slå sammen pasientjournalbasene for formaliserte arbeidsfellesskap
 • Først i Norge til å implementere Smartkort med PKI for sikker på- og avlogging
 • Pådriver for ny forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal
 • Foredragsholder ved Nasjonal erfaringskonferanse for Normen
 • Arrangør av flere helseseminarer, b.l.a om Normen og Norsk Helsenett
 • Arrangør av flere Ikomm Helseseminar, om Virksomheten, Mennesket og IKT.